TSA zámok

Názov TSA je skratkou Transportation Security Administration. Bezpečnostné zámky vybavené touto technológiou spoznáte podľa loga v tvare červeného diamantu. Na letiskách dochádza k náhodným bezpečnostným kontrolám batožiny. Pracovníci na letisku takto vybavenú batožinu za pomoci master kľúča vedia otvoriť tak, že nedôjde k poškodeniu zámku a po inšpekcii zámok opäť zamknú.V prípade, že batožina nie je vybavená týmto špeciálnym zámkom, môže dôjsť k jeho prerezaniu a v ďalšej preprave bude kufor neuzamknutý. Pracovníci po takejto kontrole zvyčajne zanechajú vo vnútri batožiny potvrdenie o vykonanej kontrole formou kartičky "Notice of Baggage Inspection".

Snímek obrazovky 2020-10-12 v 18.30.01