Biolite

Bežné plasty sa vyrábajú z vedľajších produktov ako ropy, zemného plynu a uhlia. To znamená, že napríklad detské hračky majú pôvod v pobrežných ropných plošinách, prepravných cisternách, ropných rafinériách alebo hydraulickom štiepení - priemyselné postupy, ktoré predstavujú riziko ekologickej katastrofy. Materiály spoločnosti Trifilon znižujú závislosť na fosílnych palivách. BioLite® je skupina materiálov, ktoré miešajú rastliny z lykových vlákien ako je konopné, s termoplastami aby vytvorili granuláty pre vstrekovanie. Príklady použitia: autodiely, batožina, kuchynský riad, kozmetické obaly.

Použitie Biolitu nahrádza neobnoviteľné suroviny, ako sú ropné deriváty, sklenené vlákna alebo krieda rastlinami, ktoré pohlcujú uhlík. BioLite je teda plne recyklovateľný.

Snímek obrazovky 2020-10-12 v 14.51.02