Okoban

Okoban je systém napojený na svetovú databázu World Tracer. Táto umožňuje sledovanie batožiny v rámci leteckej prepravy. Ak si zakúpite batožinu, ktorá je vybavená štítkom Okoban, nájdete na ňom unikátny kód, ktorý si môžete zdarma zaregistrovať na stránkach https://www.okoban.comTakto registrovaných batožina má väčšiu šancu návratu k majiteľovi v prípade straty či odcudzenia.